close switcher global page

Global Control

Ovládanie najnovšej generácie

CNC systém Global Control je moderným ovládacím rozhraním založeným na technológii Microsoft.net a kvalitnom dotykovom displeji.

Umožňuje automatické a manuálne ovládanie rezacích procesov. Databáza zahŕňa technológiu, materiály a spotrebný materiál. Global Control umožňuje snímanie obrysov platne pre zosúladenie polohy. Polohovanie horáka je podporované kamerou alebo laserovou diódou (opcia). Možné je nekonečné otáčanie, ako aj grafické editovanie/zobrazovanie prvkov schémy vkladania "do hniezd" a aktuálnej polohy horáka pomocou funkcie približovania (zoom). Umožňuje servisnú a údržbovú diagnostiku a importovanie formátov DIN/ESSI.

[Translate to German :]Global Control

The latest generation controls

[Translate to German :]The Global Control CNC system is a modern operating interface based on Microsoft.net technology and a high quality touchscreen display.

It provides automatic and manual control of the cutting processes. The database includes technology, materials and consumables. Global Control offers plate alignment compensation. The torch positioning is supported with camera or laser diode (Option). Unlimited reversing is possible as well as graphic editing/display of the nesting plan elements and of the current torch position with Zoom function. It provides service and maintenance diagnostics and allows the import of DIN/ESSI formats.

Global Control

The latest generation controls

The Global Control CNC system is a modern operating interface based on Microsoft.net technology and a high quality touchscreen display.

It provides automatic and manual control of the cutting processes. The database includes technology, materials and consumables. Global Control offers plate alignment compensation. The torch positioning is supported with camera or laser diode (Option). Unlimited reversing is possible as well as graphic editing/display of the nesting plan elements and of the current torch position with Zoom function. It provides service and maintenance diagnostics and allows the import of DIN/ESSI formats.