close switcher global page

Príslušenstvo

Zosúladenie platne a nástroj na monitorovanie procesu

Videokamera a laserový zameriavač umožňujú obsluhu fyzicky identifikovať okraj (hranu) alebo iný prvok platne pomocou známej polohy na rezacom stroji. Uľahčujú nastavenie, skracujú dobu cyklu a eliminujú odpad.

[Translate to German :]Accessories

Plate alignment and process monitoring tool

[Translate to German :]Video Camera and Laser Pointer allow the operator to physically identify the edge or other feature of the plate with a known location on the cutting machine.  They simplify the set-up, reduce cycle time and eliminate scrap.

Accessories

Plate alignment and process monitoring tool

Video Camera and Laser Pointer allow the operator to physically identify the edge or other feature of the plate with a known location on the cutting machine.  They simplify the set-up, reduce cycle time and eliminate scrap.